Geloof en Licht

Foi et Lumiere

 

 
Welkom

Nieuws

Agenda

Gebed

Inspiratie

Fioretti

Geschiedenis

Religies

ANBI gegevens

Links

Bereikbaar

Gastenboek

 

 

 

 

Op donderdag 2 februari 2017 om 18.30 uur is er in de H. Hartkerk te Roermond een feestelijke
H. Mis vanwege ons 25-jarig bestaan. Het is dan tevens Maria Lichtmis, de naamdag van onze beweging.

Met deze viering willen we dankbaar herdenken dat kapelaan Olav Wauters 25 jaar geleden, precies op deze dag, 2 februari 1992, met een groepje vrienden en kernleden begonnen is met de eerste Geloof en Licht gemeenschap in Nederland, “de Palster”.

Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van ons bisdom Roermond, zal hoofdcelebrant zijn: hij heeft al laten weten deze H. Mis graag samen met ons te willen vieren.

Wij willen jullie graag van harte uitnodigen om bij deze H. Mis aanwezig te zijn om samen met ons God te danken dat Hij ons deze gemeenschap van Geloof en Licht gegeven heeft.

Na de H. Mis zullen we samen nog wat bijpraten en herinneringen ophalen, onder het genot van een kopje koffie met vlaai.

Van harte welkom!

Laat s.v.p. wel even weten met hoeveel personen je komt. Bedankt!

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Het was voor ons een lang gekoesterde wens:
een ‘eigen’ CD maken met liedjes voor Geloof en Licht in het Nederlands!
Maar hoe pak je dat aan?
We wisten het niet!
En zo bleef het een onvervulde wens … tot Martin Wilbers op onze weg kwam!
Martin heeft alles in het werk gesteld om deze CD tot stand te brengen.

De CD vordert gestaag en wordt erg leuk!
Hij wordt officieel gelanceerd op 2 februari 2015, op Maria Lichtmis,
de naamdag van Geloof en Licht.

 Wij, de leden van de Geloof & Licht, zullen op die avond aansluiten
bij de H. Mis in de H.Hartkerk te Roermond, Mgr. Driessenstraat 2.
De Mis is om 18.30 uur.

Wij zullen ook de zang en muziek verzorgen.
Aansluitend zal er nog een kopje koffie zijn met wat lekkers erbij!
Daarna zal de eerste CD feestelijk worden gepresenteerd!                                 

 

 

       

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Klik op de afbeelding voor een interview met Jean Vanier

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Klik op de afbeelding voor de brief van Jean Vanier Pasen 2014

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Afscheid van De Zeesterretjes  

Lou en Marilou hebben vorig jaar helaas, om meerdere redenen, afscheid moeten nemen van de Zeesterretjes. De co-ploeg die overbleef, was nog maar klein: zij hadden niet de draagkracht om met de gemeenschap door te gaan. Daarbij raakten ze ook nog de locatie kwijt waar hun bijeenkomsten gehouden werden. Het was onmogelijk op zo korte termijn een nieuwe ruimte te vinden. Door al deze omstandigheden was het niet meer mogelijk om de Zeesterretjes voort te zetten. Anja en Pastoor Iwan kwamen op de vergadering van de Nationale Raad in oktober om het droeve nieuws te vertellen dat de Zeesterretjes moesten stoppen. Ook zij vonden het erg jammer. In november 2013 hebben ze hun laatste bijeenkomst gehouden. 

De Zeesterretjes zijn in september 1996 opgericht door Martin en Marie-Anne Bollen. Zij droegen de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap tot januari 2006. Daarna hebben Marilou en Lou het stokje overgenomen. Nu, na 17 jaar, is er een einde gekomen aan deze prachtige gemeenschap! 

We willen iedereen van harte bedanken die door de jaren heen zijn of haar steentje aan De Zeesterretjes heeft bijgedragen: alle inzet, vriendschap, liefde en trouw van zo velen!

Wij wensen in het bijzonder Lou, Marilou en Alain veel sterkte toe.  

Wij vinden het allemaal heel erg jammer! Maar wij zijn mensen van Geloof en Licht. En wij geloven dat alles wat met liefde is gedaan, op een of andere manier vrucht zal dragen! 

Trudi, Hetty en pastoor Henk

Januari 2014

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Samengaan van ‘de Druiventros’ met ‘de Koningskinderen’ 

De Druiventros was zo klein geworden dat ze hebben besloten om samen te gaan met de Koningskinderen. Voor de Koningskinderen is dit goed nieuws want hun coördinatieteam kon wel wat versterking gebruiken. Ze zijn dus heel blij om nu samen verder te kunnen gaan met de Druiventros.  

Dimph vindt het heel spijtig dat het zo is gelopen en zij zal de Druiventros in haar schuur in Liempde heel erg missen. Maar het was echt niet mogelijk om nog door te gaan met maar 8 mensen. 

In december hadden ze hun laatste bijeenkomst in Liempde. Hanneke en Adriaan waren er ook bij, samen met enkele leden van de Koningskinderen, om met hen deze laatste bijeenkomst te vieren. 

Wij wensen de Koningskinderen en hun nieuwe leden van de Druiventros een hele mooie tijd toe samen. Met veel mooie, vrolijke en ontroerende momenten. 

Trudi, Hetty en pastoor Henk

Januari 2014

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

 

22 augustus 2013 – bericht b.g.v. het overlijden van pater Jozef Larsen. 

Pater Jozef was van aalmoezenier van G&L in de Filippijnen van 1985-1994.
Daarna internationaal aalmoezenier van G&L van 1994-2005.
 

Lieve vrienden van Geloof en Licht, 

Ik ben heel verdrietig en tegelijkertijd heel blij dat vanochtend rond 10 uur Pater Jozef ons in deze wereld heeft verlaten en in grote vrede naar het huis van onze lieve Vader is teruggekeerd.  

Hij was een groot mens, groot in zijn tederheid en zijn nederige vriendschap.
Ik ben er zeker van dat hij ons niet verlaten heeft.
Ik voel zijn vriendelijke en tedere vriendschap vandaag al overal om me heen! 

Laten we samen één zijn in gebed voor zo‘n vriendelijke en zachtmoedige man !!
Wat is het goed dat we hem mochten kennen !!
Laten we God bedanken voor zo’n trouwe dienaar !! 

Ik mag wel zeggen dat ik alles van hem geleerd heb in Geloof en Licht ! 

Ik stuur iedereen met hartelijke groeten, iedereen die verdrietig is om het verlies vanwege onze dierbare vriend pater Jozef ! 

Hetty <><

Hetty Gommans, Provincie Coördinator van de provincie 'Hart van Europa'
(G&L Nederland maakt deel uit van deze provincie)

 

Dit is het gebed dat pater Jozef de laatste maanden veel gebeden heeft …

Een grote liefde wacht mij - Johannes van het Kruis

Wat er gaat gebeuren aan de andere kant,
wanneer alles voor mij zal tuimelen in de eeuwigheid,
ik weet het niet!
Ik geloof, ik geloof alleen
dat een grote liefde mij wacht.

Ik weet echter wel dat ik dan, arm en berooid,
het gewicht van mijn leven door God zal laten dragen,
maar denk niet dat ik dat uit wanhoop doe.
Nee, ik geloof, ik geloof stellig
dat een grote liefde op mij wacht.

Nu mijn uur nabij is
dat de stem van de eeuwigheid
mij uitnodigt door de poort te gaan,
zal ik, wanneer ik die stap van de dood zet,
nog sterker geloven, wat ik altijd geloofd heb.
Gaandeweg loop ik naar een liefde,
ik strek mijn armen uit naar zijn liefde,
zachtjes daal ik af in het leven.

Als ik sterf, huil dan niet, liefde neemt mij vredig op.
Als ik bang ben - en waarom niet? -
herinner mij er dan telkens aan, eenvoudigweg,
dat een grote liefde op mij wacht.
Mijn Verlosser zal voor mij de poort openen
naar de vreugde, naar zijn licht.

Ja, Vader, zie ik kom naar U.
Als een kind, zo stort ik mij in uw liefde,
uw liefde die mij wacht.

 

        <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

In Leeds, tijdens onze 5-jaarlijkse internationale ontmoeting,  heeft onze stichteres Marie-Hélčne Mathieu hele middagen aan tafel gezeten om haar boek te signeren. Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van G&L en is voorlopig alleen nog verkrijgbaar in het Frans en Portugees. Toen ik dus ook een boek wilde kopen zodat zij haar handtekening erop kon zetten, waren de boeken op! Ik had er wel al eentje thuis, maar daar kon zij nu niet in signeren. Ik heb haar toen gevraagd op een klein kaartje een simpele groet aan Geloof en Licht Nederland te schrijven. Ik was daarbij even totaal vergeten dat ik coördinator van een hele provincie ben en de groet dus eigenlijk voor alle 4 de landen van onze provincie bedoeld was! (Blijkt maar weer dat je eigen landje toch het dichtst aan je hart ligt: maar alsjeblieft niet doorvertellen aan de anderen ...!).
 
Hier dus de kleine groet aan Nederland van Marie-Hélčne Mathieu!
Er staat: "Paix et joie ŕ Foi et Lumičre aux Pays-Bas". Marie-Hélčne."
Dat betekent: "Vrede en vreugde aan Geloof en Licht in Nederland. Marie-Hélčne."
 

Marie-Hélčne Mathieu is wel oud in jaren, maar nog altijd kwiek en monter. Ze heeft me, op mijn verzoek, nogmaals verteld over haar overgrootvader van moederskant die uit Roermond kwam (Beltjens). Haar moeder heeft altijd gebeden voor een gemeenschap in Roermond …

  

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <>< 

 

Een Kerstmis, vervuld van hoop

Uit de kerstbrief van Ghislain du Chéné, onze internationale coördinator van Geloof en Licht. Hij  schrijft over de hoop:

In deze kersttijd, op het einde van 2012, kunnen we naar het kindje Jezus gaan en hem alles aanbieden wat we in het afgelopen jaar mochten ontvangen, alle mooie en intense ervaringen, maar ook alle verdrietige en hopeloze gebeurtenissen. Laten we Jezus vragen om de hoop in ons te herstellen!

Het afgelopen jaar heb ik ontdekt dat eenzaamheid veel erger is dan het hebben van een handicap! Ik besefte hoe belangrijk onze Geloof en Licht gemeenschappen zijn! Het is belangrijk dat wij mensen opnemen die verlangend uitzien naar onze vriendschap. Het is deze vriendschap, die wij bij Geloof en Licht met elkaar delen, die zo heilzaam is en hoop geeft!

Ik heb ook ontdekt dat de vreugde, die wij bij Geloof en Licht ervaren, voortkomt uit het aanvaarden van onze handicaps en niet doordat we ze ontkennen; datgene wat hoop geeft, gaat van de duisternis naar het licht.

 Ik wens jullie allen een heel mooi kerstfeest, een Kerstmis, vervuld van hoop!

Ghislain du Chéné

De Hoop

Wat mij verwondert, zegt God, dat is de hoop.
Ik raak er maar niet over uit.

De hoop is als een klein meisje.
Je merkt bijna niet dat ze er is.
Ze kwam in de wereld, precies dit jaar met Kerstmis.
Z e is als een flakkerend vlammetje.  

Dat kleine meisje stapt stevig   
tussen haar twee zussen in,     
haar grote zussen geloof en liefde,  

en iedereen denkt: die twee grote zussen 
houden hun kleine zusje stevig bij de hand  

en wijzen haar de weg.

Maar nee, zegt God,
het is dat kleine meisje hoop
dat aan de mensen licht en richting geeft.
Het is dat kleine meisje hoop
dat mensen zien laat, soms heel even,

wat in het leven mogelijk is.

 

                                               Charles Péguy

 

 <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

Geloof en Licht Nederland naar Lourdes.

20 jaar Geloof en Licht Nederland werd gevierd in Lourdes.
Met ruim 80 leden gingen we (een deel met de trein en een ander deel met het vliegtuig) naar Lourdes.
Een bijzondere reis, met bijzondere ontmoetingen en mooie vieringen.
Naar de grot om Maria te begroeten en bij haar te bidden.

De witte kruisweg gelopen met de hele groep. Bij de beelden werden mooie teksten uitgesproken en gebeden.
Wat veel indruk maakte was het moment dat iedereen de gelegenheid kreeg het beeld van Jezus ,genageld aan het kruis, te begroeten en aan te raken. 

De voetwassing in Cité St. Pierre, waar een groot deel van de aanwezige geloof en Licht leden aan mee deden.
Eerst luisteren naar mooie teksten en daarna elkaars voeten wassen, Jezus deed dit ook voor het laatste avondmaal.
Hij gaf daarmee het voorbeeld van de dienende liefde. 

Veel kopjes cappuccino gedronken en natuurlijk souveniers mee voor de thuisblijvers. Over vijf jaar weer??

        

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Pauselijk onderscheiding voor Dimph Kivits

Aan het eind van de eucharistieviering zaterdag 14 juli 2012 in de parochiekerk van Sint-Jans Onthoofding in Liempde werd Dimph Kivits verrast. Zij kreeg de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontice” uit handen van Antoon Hurkmans, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Ze ontving de onderscheiding voor haar inzet voor ‘Geloof en Licht’ in Liempde, waar mensen met een verstandelijke beperking meerdere keren per maand bij elkaar komen voor een viering. In Nederland zijn acht van deze geloofsgemeenschappen opgericht, waaronder in Oisterwijk, Volendam en Roermond.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Groot nieuws afkomstig van de gemeente Roermond!!

Lintje voor Hetty

Op 26 april 2012 werd Hetty compleet verrast met een Koninklijke onderscheiding. De burgemeester van Roermond spelde haar het lintje op, in aanwezigheid van familie, collega’s en vele vrienden van Geloof en Licht. Het lintje werd haar uitgereikt vanwege haar jarenlange inzet voor onze beweging.

 De burgemeester zei in zijn toespraak dat het lintje wel aan Hetty werd aangeboden, maar dat de glans ervan afstraalt over de gehele gemeenschap en alle leden van Geloof en Licht Nederland. De onderscheiding is dan ook een echte blijk van waardering voor wat Geloof en Licht betekent, niet alleen in de Kerk, maar ook in onze hedendaagse maatschappij.

 Het was een bijzonder mooie en gezellige avond …

Lieve Hetty, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Je hebt het verdiend.
 

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

Bericht vanuit de provincieraad in Klagenfurt over de Zonnestraaltjes

“Met vreugde in ons hart mogen wij het belangrijke nieuws melden dat "De Zonnestraaltjes" uit Haarlem tijdens de Provincieraad in Klagenfurt een super beoordeling kregen met hun aanvraag tot erkenning van hun gemeenschap!   Bij deze zijn zij dus opgenomen in de Grote Geloof en Licht familie Wereldwijd!  Wij wensen hen nu al van harte proficiat met deze erkenning met Gods Kracht en Zegen.”

Dit gaan we vieren tijdens de Nationale Dag op 21 april.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Jubilerende aalmoezenier van de Koningskinderen

Pastoor Ad Kennis, aalmoezenier van de koningskinderen uit Oisterwijk, is binnenkort 50 jaar priester. Hij heeft feest op 17 juni om 10.30 uur. Geloof en Licht zal tijdens dit feest actief meedoen.

De Koningskinderen zijn heel blij met Pastoor Ad als aalmoezenier en feliciteren hem meer dan van harte met deze heugelijke gebeurtenis.

 

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

http://www.206tours.com/tour37/our-lady-of-lourdes-france1c.jpg    lourdes basilique

Geloof en Licht Nederland naar Lourdes

In de maand september gaat een grote groep leden van Geloof en Licht naar Lourdes.  De plek waar geloof en Licht  40 jaar gelden is ontstaan.
Wij gaan er vieren dat wij 20 jaar geleden zijn begonnen in Nederland.
De voorbereidingsgroep is enthousiast bezig om er een mooie reis van te maken.
Voor deze reis worden er ook weer liedjes ingestudeerd tijdens de jaarlijkse muziekdag die plaats vind op 2 juni bij Dimph in Liempde.
Deze jaarlijkse muziekdag staat geheel in teken van de Lourdesbedevaart.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <>< 

 

In Haarlem brand tijdens de bijeenkomsten een vuurtje in het midden van de groep.
In het vreugdevuur plaatsen ze iedere maand één van de zaligsprekingen erbij.
Het geeft tijdens de middag een bijzondere sfeer.

 

 

 

 

 

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Verkiezingen bij Gods Pareltjes in Volendam 16-10-2011

 Alle vrienden van Geloof en Licht,

 Het is met grote vreugde te mogen bekend maken dat bij de verkiezing tot nieuwe coördinator van de gemeenschap Gods Pareltjes in Volendam, Truus van Ijselmuijden is herkozen voor deze mooie functie als "Herder" voor haar gemeenschap.
Wij wensen haar, maar ook de hele gemeenschap Gods Pareltjes, die als één achter Truus staan van harte proficiat en wensen hen natuurlijk voor de komende 3 jaren veel Zegen, kracht, moed, en samen doen en vriendschap toe.

Met veel lieve Geloof en Lichtgroetjes van,
Marilou en Lou.

Verkiezingen Gods Pareltjes (klikken)

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Nederland heeft nieuwe coördinatoren

“Lou en Marilou Meerten”.

Na een indrukwekkende verkiezing op 23/24 september in Helvoirt  waar de H. Geest voelbaar aanwezig was, zijn Lou en Marilou gekozen tot onze nieuwe coördinatoren.

Sam en Bert waren uit Zwitserland gekomen om de verkiezing samen met pater Jozef te begeleiden. Er waren zeven stemmen (van iedere gemeenschap die aanwezig was en de landelijke aalmoezenier).  En ja hoor de eerste ronde kregen Lou en Marilou al de 75 % die nodig was. Na felicitaties, een fijne eucharistieviering waar we met elkaar Lou en Marilou de handen opgelegd hebben en zegen over hen en over hun werk voor Geloof en Licht gevraagd.

Verkiezingen (klikken)

 

 <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Op 15 september j.l. vierden de gemeenschap van Geloof en Licht de "Zeesterretjes" uit Maastricht hun 15 jarig bestaan. Dit vierden zij uitzonderlijk in Banneux bij Maria maagd der Armen in België. Het was een fijne dag, zeker om terug naar te kijken, je kunt met ons meekijken met bijgevoegde foto's. In het Licht van Onze Heer hopen wij naar ons 20 jaar bestaan te mogen gaan.

Zeesterretjes 15 jaar (klikken)

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Kleine Sophie doet goed mee met het gemeenschapslied bij de Zeesterretjes.

Gemeendschapslied (klikken)

 

 <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Hieronder vinden jullie ook een filmpje van de bijeenkomst in Steyl.

Slotmis Steyl (klikken)

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

40 jaar “Geloof en Licht”

Vreugdebodes

Meer dan 300 personen met en “zonder” handicap uit Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland vierden onlangs in Steyl het grote Feest van de Vreugde.

“Jullie zijn werkelijk boodschappers van vreugde” roept hulpbisschop de Jong van Roermond de meer dan 300 mensen toe die zich in de kloosterkerk van de missiezusters van Steyl verzameld hebben. Dat is wel een heel ongewone uitspraak, wanneer je op het eerste gezicht overal “mensen met een handicap” ziet: mensen met een verstandelijke beperking, met meervoudige handicaps, mensen in een rolstoel. Ongeveer een derde van de aanwezigen heeft een handicap, de overigen zijn familieleden en vrienden, velen van hen jonge mensen.

“Ik heb wel even een beetje tijd nodig gehad om niet meer vooral de rolstoelen en de verschillende handicaps te zien”, zegt Gertrud Rozman uit Klagenfurt, die met een groep leden van de Gemeenschap uit Klagenfurt deelneemt aan het feest. “Maar nu, als ik de mensen in hun ogen kijk, dan zie ik, hoe zij stralen van vreugde en vrede.” De eerbiedige rust tijdens de kerkdiensten en de vreugdevolle liederen die uit volle borst worden meegezongen, onderstrepen haar woorden.

Wat de toevallige waarnemer paradoxaal mag voorkomen: dat mensen die zoveel leed te dragen hebben, toch zoveel vreugde kunnen uitstralen, dat is voor de gemeenschappen van “Geloof en Licht” sinds haar ontstaan, 40 jaar geleden, een realiteit. “Ik ken veel mensen die gezond, rijk en intelligent zijn, en toch zijn ze niet blij. Jullie hebben een bron van vreugde gevonden, die dieper reikt en ook bij leed niet opdroogt”, zegt Xavier Nys, aalmoezenier van de Belgische gemeenschappen.

Gemeenschap als leerschool van liefde

“Geloof en Licht” is een antwoord op het leed van ouders, die zich omwille van hun gehandicapte kinderen vaak in de steek gelaten voelden en dikwijls radeloos en vertwijfeld waren. Voor hen organiseerden een paar geëngageerde christenen in 1971 een grote bedevaart naar Lourdes. 12.000 mensen kwamen met Pasen naar Lourdes om met elkaar over de “Goede Vrijdag” van hun dagelijks bestaan uit te wisselen en om samen “Verrijzenis” te vieren: personen met een handicap, familieleden en jonge mensen die zich bereid verklaard hadden om te helpen. Een heel jaar lang hadden ze elkaar in kleine groepjes ontmoet, om zich samen op die bedevaart voor te bereiden. Vriendschappen ontstonden. “Deze kleine gemeenschappen werden een leerschool van liefde, waarin we konden leren elkaar te accepteren zoals we zijn”, herinnert zich Marie-Hélčne Mathieu. Samen met Jean Vanier, de stichter van de “Ark”-gemeenschappen, legde zij de basis voor deze bedevaart.

Zij hebben een schat gevonden

Dat was wat de mensen tijdens de eerste bedevaart in Lourdes mochten ervaren en het heeft hun leven totaal veranderd. Dat mochten ook de deelnemers aan de bedevaart in Steyl beleven: “Hier bij Geloof en Licht is mijn kind in de ogen van anderen waardevol en beminnenswaardig”, zegt de moeder van een jongere met een zware handicap. “Deze ervaring helpt mij in mijn dagelijkse leven, om hem zo te aanvaarden zoals hij is.” Je kunt zien hoe mensen veranderen wanneer ze ervaren dat ze aanvaard worden. Het is niet altijd eenvoudig, te onderscheiden wie gehandicapt is en wie niet. Ze stralen allemaal vreugde uit, zelfvertrouwen, de ene helpt de andere met grote toewijding en aandacht. “Hulpbehoevend” en “hulpvaardig” zijn begrippen die op iedereen van toepassing zijn. Iedereen schijnt zich ervan bewust te zijn, dat hij de ander iets kan schenken, wat hem blij maakt. Een jonge vrouw uit Duitsland zegt: “Ik ervaar hier hoe waardevol het is aan anderen mijn vriendschap te geven en ik zie dat er in het leven nog andere waarden bestaan dan geld, concurrentie en succes!”

Met hart en geloof

“Waar mensen proberen om deze boodschap te leven, werkt deze aanstekelijk. Net zoals de Blijde Boodschap van Jezus”, legt Nico Schneiders uit Nederland uit, en daarbij overwinnen zijn hartelijke vriendelijkheid, zijn gebaren en zijn mimiek elk eventueel taalprobleem. Drie van zijn vier kinderen hebben een handicap. “Wij brengen onze zorgen en onze tranen mee in de gemeenschap en delen ze. Maar we vieren ook samen, zingen en dansen. Geloof en Licht is voor mij als het hart: het slaat en geeft levenskracht, doordat het de bloedsomloop en de stofwisseling gaande houdt.”

Op de vraag, waarom het jubileumsfeest in Steyl moest plaatsvinden, verwijst Hetty Gommans, de verantwoordelijke voor de gemeenschappen van “Geloof en Licht” uit de vier landen, op Arnold Janssen, de stichter van de Missionarissen van Steyl. Zijn hartstochtelijke inzet voor de verkondiging van Gods Boodschap, is voor de gemeenschappen van “Geloof en Licht” een voorbeeld en een aansporing om zowel in de Kerk als in de hele wereld missionarissen van vreugde te zijn.

Boodschappers van vreugde

Dit is de opdracht die de deelnemers vanuit Steyl mee naar huis nemen. “Het was… helemaal anders!” vat Marianne Simonitti haar indrukken samen. “Ik voelde me gewoon happy! En ik verheug me reeds op onze volgende bijeenkomst ...”

       

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Geloof en Licht 40 jarig jubileum

Een jaar lang feest bij Geloof en Licht

Een groepje ouders en opvoeders, waaronder Jean Vanier en Marie-Hélčne Mathieu nemen het initiatief voor een bedevaart naar Lourdes met Pasen in 1971. Hieraan wordt deelgenomen door 4.000 personen met een verstandelijke beperking, met hun familie en vrienden, 12.000 mensen in totaal uit 15 landen. Dit is de geboorte van Foi et Lumičre, oftewel Geloof en Licht.

Een gemeenschap van Geloof en Licht omvat een dertigtal leden die regelmatig, tenminste één keer per maand, bij elkaar komen voor:

  • ontmoeting en vriendschap
  • vieren en feest
  • gebed / Eucharistie

Tussen de bijeenkomsten in groeit er verbondenheid en vriendschap tussen de leden van de gemeenschap. 

Dit jaar bestaan we dus 40 jaar. Een jaar lang gaan we dit vieren tegelijk met de nu al 1612 gemeenschappen wereldwijd. In Nederland zijn er 8 groepen die dit samen met de landen van ”Hart van Europa” ťgaan vieren, te weten, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Nederland.

”Een van de roepingen van Geloof en Licht is de gehandicapte mens te laten voelen dat hij nooit alleen of nutteloos is”. Johannes Paulus II  

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Van 29 januari tot 2 februari was er in Lourdes een bijeenkomst voor alle provincie-coördinatoren van Geloof en Licht.
Wat een feest: heel de wereld was weer present!
Plechtig werden de feestelijkheden vanwege onze 40ste verjaardag van Geloof en Licht ingeluid!
De komende 2 jaar zullen er 44 bedevaarten plaatsvinden over de hele wereld!
Elke coördinator kreeg een mooi vaandel uitgereikt en een lichtje.

Dat lichtje zal overal in onze provincie weer andere lichtjes aansteken.
En het vaandel zal wapperen tijdens onze bedevaart in Steyl!
Nog even en dan is het zover!
We zijn allen opgeroepen om vreugdebodes te zijn!
Om het goede nieuws van Geloof en Licht uit te dragen!
Overal - aan iedereen !
Laat je lichtje maar schijnen om je heen!

           

   

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Zondag 2 januari 2011 heeft de gemeenschap Gods Pareltjes uit Volendam de mis gevierd in de Sint Nicolaasparochie in Edam. Foto's hiervan kunnen jullie vinden op de volgende website: Heilige Nicolaas Parochie Edam  De foto's staan onder het kopje fotoalbum en dan helemaal onderaan.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Het is een grote vreugde te berichten dat op 17 oktober 2010 na een mooie, intense verkiezingsmiddag van Geloof en Licht Gemeenschap "de Palster" in Roermond zijn verkozen tot coördinators, Corine en Peter Goossens. Het was een spannende verkiezing, maar na intens gebeden te hebben tot de H. Geest werd duidelijk dat Corine en Peter de juiste personen zijn. De gemeenschap was verheugd en dankbaar voor hun bereidwilligheid. We heten Corine en Peter welkom in de Nederlandse raad van "Geloof en Licht" Namens, Nationaal Aalmoezenier, Jos Rosenhart en alle Coördinators van Nederland.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Sinds 12 september heeft de gemeenschap in Haarlem een naam: "De Zonnestraaltjes". Deze naam is bedacht door Ciska T'hé. Gefeliciteerd met deze mooi naam. Ze zijn er zelf in elk geval heel erg blij mee.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Op zondag 15 augustus, zijn wij met enkele leden van de gemeenschappen van Haarlem en Volendam naar Heiloo geweest. Het was het feest van Maria ten Hemelopneming. Pastoor Niesten had voor ons 3 banken weten te reserveren. Dit doen ze nooit maar voor G&L hadden ze een uitzondering gemaakt. De H. Mis was wel wat zwaar voor ons. Aansluitend was er nog een processie. Daarna hebben we aan gereserveerde tafels onze meegebrachte broodjes opgegeten in het 'Oesdom'. Na de lunch hebben wij de kruisweg gelopen met hele mooie en eenvoudige teksten. Bij iedere statie was er een korte overweging en gebed. Elke keer werd er door iemand van ons een roos bij de statie gelegd. Daarna trokken we zingend en biddend weer verder naar de volgende statie. Tenslotte gingen we nog naar het putje van Heiloo, bekend vanwege het bijzondere water. In de Mariakapel hebben we allemaal nog een kaarsje aangestoken. We sloten deze heerlijke dag af met een pakje drinken en een koek en natuurlijk ons gemeenschapslied. We hadden allemaal ons Geloof en Licht sjaaltje om en kregen hierdoor vele reacties! Het was een hele fijne dag!

Groetjes, Truus

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Leon de Geest uit Udenhout is lid van gemeenschap "de Koningskinderen" in Oisterwijk. Hij is een geweldige gitarist. Met een nummer van The Shadows heeft hij een auditie van Uniter by Music gewonnen. Hij verpletterde de jury met zijn uitstekende gitaarspel! Leon heeft een licht verstandelijke beperking. Hij gaat met dit nummer ook deelnemen aan de landelijke finale in Amsterdam.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Van 21-24 juni, met Pinksteren, hield onze provincie 'Hart van Europa' in Weisendorf haar eerste provincievergadering. De H.Geest was merkbaar aanwezig! Hetty is gekozen tot eerste coördinator voor onze provincie! Wat een explosie van vreugde! Hier enkele foto's ...

   

   

       

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Op 16 mei 2010 was het groot feest bij 'De Hartsvrienden' in Roermond! Twee leden van hun gemeenschap, Hilda en Rob, kregen door pastoor Kreuwels het H. Vormsel toegediend. Hilda werd tevens opgenomen in de katholieke kerk en mocht voor het eerst de H. Communie ontvangen. Het was een heel bijzondere dag!

       

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Op 10 april 2010 hadden we met alle gemeenschappen van Geloof en Licht Nederland weer onze Nationale Dag. De reis ging weer naar Meersel-Dreef in België. Het was een daverend succes: mooie H. Mis, lekker eten, leuke spelletjes en veel gezelligheid! Dat kun je op deze foto's wel zien! Ze werden gemaakt door Robin Honkoop.

   

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Verslag van de 1e bijeenkomst van Geloof en Licht in Haarlem

Datum: 07-03-2010

Met 18 mensen waarvan 4 kernleden, 3 moeders en één vader zijn wij van start gegaan. We begonnen met een kopje koffie/thee met een lekker plakje cake erbij ingeschonken door Sanny. Als eerste hebben we het gebed van Geloof en Licht gebeden met Ina. Daarna mocht iedereen zichzelf voorstellen en iets over zichzelf vertellen. Als je de steen met daarop “Jezus houdt van jou” in je hand had was je aan de beurt. Aan het eind van ieders verhaal zongen we het 1e couplet van “Welkom, welkom, welkom hier bij ons”. Zo leerden wij elkaar al een beetje kennen. Daarna hebben we het hele lied gezongen en het lied van Peter, Jan en Sjaak. Toen kwamen we al aardig in de stemming.

We hadden een prachtige Eucharistieviering met Pastoor Niesten en Ron Thč als diaken. Pastoor Niesten had speciaal voor ons een lied gemaakt over de brandende braambos van Mozes. Daarna las Ina het verhaal voor. Ze had een bosje gemaakt van een plant met nepvuur erin en GOD erboven geschreven. Ina deed haar sandalen uit omdat het heilige grond was en ging vol aanbidding op haar knieën liggen voor God. Het was erg mooi. Ina had ook voor de kernleden een vuurslinger gemaakt waarmee ze het vuur konden uitbeelden. Greetje was misdienaar en vertelde dat het haar echt wat gedaan had. Na afloop hebben we gezellig met elkaar wat gegeten. En het Geloof en Licht-lied gezongen: “Ik, ja, ik, ja ik bouw de gemeenschap op …” Het was een hele geslaagde 1e keer en we kijken weer erg uit naar de 2e keer.

Trudi van Rijt

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 


Deze tekening van "Hart van Europa" is gemaakt door Jolanda van "De regenboog" in Roermond. Zij maakt tekeningen op de computer.

Zelf schrijft ze:
"Hier komt mijn eerste tekening!
Ik vind het prachtig om te doen.
Ik wist niet dat ik het zo leuk zou vinden om te tekenen met de computer!"

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Dit is Jan. Hij heeft de nieuwe naam bedacht voor onze provincie. Hij gaat proberen er ook nog een mooie tekening bij te maken. Maar misschien zijn er meer mensen die een tekening willen maken? Het thema is: "Hart van Europa". Stuur je tekening maar op naar Hetty :-) Die zit al vol verwachting te wachten op al jullie mooie tekeningen ...

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Het afgelopen weekend (23 en 24 januari) is er provincieraad geweest, Samen met de coördinators van Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland hebben we een nieuwe naam gekozen voor onze provincie: "Hart van Europa". Het is een prachtige naam, we zijn er allemaal erg blij mee.
De naam was een suggestie van Jan Schneiders, kernlid van gemeenschap "De Palster" in Roermond. Dank je wel, Jan!
We zijn heel erg blij met deze nieuwe naam. De provincie zal worden toevertrouwd aan de goede zorgen, en onder de hoede van de H. Arnold Janssen.
Ik hoop dat jullie je allemaal verheugen in deze nieuwe naam!

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

In 2011 bestaat Geloof en Licht Internationaal 40 jaar!
Er zullen dan allerlei activiteiten plaatsvinden.
Het thema voor de festiviteiten zal zijn: "Boodschappes van vreugde"
Ons logo heeft speciaal voor dit feest ook een mooi nieuw jasje gekregen!
We gaan er samen naar toe leven en er een mooi feest van maken!

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

 

Wat een geweldig goed nieuws!
Op 7 maart begint er weer een nieuwe gemeenschap van Geloof en Licht!
En wel in ... Haarlem!
Trudi van Rijt zal voorlopig de rol van voortrekker op zich nemen.
En dat doet ze natuurlijk niet alleen, maar samen met pastoor Niesten als aalmoezenier.
En nog een groepje andere vrienden.
Wat heerlijk om deze nieuwe groep binnen de familie van Geloof en Licht Nederland te mogen ontvangen! God is wel goed voor ons!
Lieve gemeenschap van Geloof en Licht Haarlem:
Wij wensen jullie heel veel vreugde en geluk met jullie nieuwe start!