Geloof en Licht

Foi et Lumiere

 

 
Welkom

Nieuws

Agenda

Gebed

Inspiratie

Fioretti

Geschiedenis

Religies

ANBI gegevens

Links

Bereikbaar

Gastenboek

 

 

 

                   

Geloof en Licht,

 in zomaar een paar woorden, is …


 

gemeenschap, vriendschap, vrede, vreugde, verbondenheid, gebrokenheid, beperkingen, kwetsbaarheid, dwaasheid, armoede,

niet weten hoe verder,

Godsvertrouwen ...

 

Wie vult deze tekst aan met een mooi en passend woord?

 Liefs, Hetty <><

 

De inspiratie van Geloof en Licht : God houdt van iedereen.

Geloof en Licht is gegrondvest op de overtuiging, dat iedere mens met een handicap een volwaardig persoon is met alle rechten hieraan verbonden. Vooral het recht om bemind, erkend en gewaardeerd te worden in zijn eigenheid en in de keuzes die hij maakt. Ook het recht om de nodige hulp te krijgen, om zowel op spiritueel en menselijk vlak al zijn mogelijkheden te ontwikkelen. Geloof en Licht gelooft ook dat ieder mens, gehandicapt of niet, op dezelfde wijze door God wordt bemind en dat Jezus in hem leeft, zelfs wanneer die persoon daar nauwelijks uitdrukking aan kan geven.

Geloof en Licht gelooft in de woorden van St Paulus: "Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om de sterke te beschamen". (1Kor. 1,27).

De gemeenschap van Geloof en Licht, plaats van vrede en vreugde, ondanks en door het lijden heen, heeft de taak om alle gaven en kwaliteiten die God aan mensen met een mentale handicap geeft, te ontdekken en aan de anderen mee te delen, nl. hun mogelijkheden om mensen onbevooroordeeld te ontmoeten, om liefde te geven en te krijgen, los van alle ingewikkelde verplichtingen.

In een maatschappij die gebaseerd is op macht en rentabiliteit, krijgen de niet productieve en de niet efficiënt functionerende gehandicapte mensen de profetische opdracht om de meest essentiële waarden van ons mens-zijn, liefde en tederheid, uit te dragen. Zo zijn zij het -de armen- die aan ons het Evangelie verkondigen.

Geloof en Licht is een gemeenschapsbeweging. De kern van de beweging is de vertrouwens- en vriendschapsband tussen de leden, banden door Jezus gesticht en in Hem voltooid. Naast de regelmatige samenkomsten van elke gemeenschap zijn er nog vele andere activiteiten. Zij gebeuren volgens de behoeften, de creativiteit van de leden en Gods inspiratie. Maar alles wat niet essentieel tot het domein van Geloof en Licht behoort, bijvoorbeeld het stichten en beheren van instellingen, tehuizen, scholen, ateliers of vakantiehuizen, moet aan andere bevoegde verenigingen worden toevertrouwd.

Het is belangrijk, dat Geloof en Licht zoveel mogelijk samenwerkt met andere verenigingen van Kerk en maatschappij, die in dezelfde richting gaan. Ook moeten de gemeenschappen geïntegreerd worden in de activiteiten van de maatschappij en de Kerk. De parochie of het dekenaat is het eerste contactpunt voor elke gemeenschap. Alleen op die manier kan de gehandicapte persoon zijn volledige plaats in de Kerk vinden.

De mensen met een verstandelijke handicap hebben een wezenlijke rol in de menselijke gemeenschap, de maatschappij en de Kerk. Om hun gaven te kunnen uitoefenen en vorderingen te maken, is het nodig dat zij er in geïntegreerd zijn en de gelegenheid hebben er aan deel te nemen, te geven en te ontvangen. Dat moet dus een wisselwerking zijn.

De gemeenschappen van Geloof en Licht verspreid over de hele wereld vormen een grote internationale familie. De zones en landen dragen elkanders lasten, lijden en vreugden. Hun solidariteit drukt zich uit in financiële ondersteuning, maar vooral in het delen van hun specifieke gaven,hun vriendschap, de wijsheid van hun ervaring, hun trouw in het gebed.Als leden van dezelfde familie zijn de leden er op gesteld in eenheid en liefde te leven.

           

 

Het geschenk van Geloof en Licht: haar waarde en spiritualiteit

G&L is een geschenk dat God gezaaid heeft in ons hart. Dit kleine zaadje bevat geheel de schoonheid en waarde van mensen met een verstandelijke beperking; het is onze opdracht om dit zaadje te helpen groeien en het aan heel de wereld te tonen.

Het zijn de verstandelijke gehandicapten die ons hebben gevraagd om hen te vergezellen; door hen hebben we gaandeweg onze eigen kwetsbaarheid ontdekt.

Deze boodschap van eenheid is universeel en in die zin zijn mensen met een verstandelijke handicap profetisch.

Uit de verbintenis met hen ontstaat er een wederkerigheid en gelijkwaardigheid in onze onderlinge relaties: een beweging die naar twee kanten werkt. Dat betekent geduld, nederigheid, liefde, waarheid, transparantie, edelmoedigheid en eenvoud: al deze kenmerken zijn uitdrukking van onze spiritualiteit.

G&L transformeert het leven van mensen en bewerkt een omkeer in ons hart.

 

Gebed om een goed mens te zijn.

Jezus, maak van mij een goed mens,
in de eenvoudige betekenis van het woord.

Eén, die mee kan genieten en mee kan lijden;
die altijd van anderen het goede denkt;
die iedereen graag een plezier doet
of een dienst bewijst.

Eén, die mild is zonder aarzeling of
voorzichtigheid.

Eén, die breed is van opvatting;
die het goede onderscheidt,
ook waar anderen veroordelen.
Maak mij rustig, Heer, in mijn handel en wandel,
want dit is een weldaad voor de gejaagden;
geduldig, ook wanneer ik oprecht lijd,
of meen te lijden.

Eén, die tot elk offer bereid is;
op wie men kan steunen,
ook als het moeite kost,
ja dan het zekerst.

Eén die zichzelf totaal vergeet voor anderen
en voor de belangen van God.
Heer, leer mij goed zijn, zoals Gij dat zijt;
zachtmoedig en nederig van hart.
En laat mij velen, die belast en beladen zijn,
leiden tot Uw verkwikking. Amen.

Deze tekst droeg pastoor Olav Wauters bij zich
in zijn brevier.
Eerste aalmoezenier en mede-oprichter 
van de gemeenschap "Geloof en Licht" in Nederland.

 

 

 

BENJAMIN
Ons zoontje Benjamin is geboren op 29 september 1992
Benjamin heeft het Syndroom van down. Hij heeft twee broertjes boven hem Daniël (12) en Michaël (9). Ze houden heel veel van Benjamin en andersom ook. Ze doen werkelijk van alles met hem: stoeien, met auto’s spelen, in boekjes lezen en ook voetballen, want dat doet Benjamin ook heel graag. Hij schop net als zijn vader met zijn linkse voet. Benjamin zingt ook graag en heeft altijd een goed humeur. Toen Benjamin 11 maanden oud was heb ik een gedicht geschreven. Dit mede om mijn gevoelens en gedachten te uiten. Wij zijn erg gelukkig met Benjamin en zijn er trots op dat hij ons kind mag zijn.

MIJN GEVOELENS – MIJN GEDACHTEN
Altijd al zag ik ze gaan.
Die mensen met hun schuine ogen.
Ik zag ze steeds op afstand aan.
Ze konden mij niet echt bekoren.
Ik vond het goed dat ze er waren,
als het mij allemaal maar passeerde.
Maar hoe had ik ooit toch kunnen denken,
dat ik door hen nog zoveel kon leren.
Totdat ik mijn derde kindje kreeg
en ikzelf in ’n paar schuine ogen keek.
Aanvankelijk leek mijn wereld in te storten,
alles voelde koud en leeg rondom mij heen.
Maar zo kon en mocht ik toch niet denken
want ik was niet helemaal alleen.
Ik had een kind om voor te zorgen,
waarvoor mijn moederhart moest slaan.
En daarom deed ik het de belofte:
“Samen gaan we alles aan.
Samen gaan we het proberen.
Samen zullen we sterk zijn.
En als we goed ons best doen
Wordt het vast heel erg fijn”.
Tevens ging ik mij ook verdiepen
In het thema “Down-Syndroom”.
En al gauw kwam ik erachter:
“Niet zoveel anders, maar heel gewoon”.
Het zijn ook mensen met gevoelens.
Mensen zoals U en ik.
Mensen met een eigen leven
Mensen met een eigen “IK”
Soms moet ik nog wel even denken
aan de dag dat mijn kind geboren werd.
Maar nu is het even later
en heb ik al duizend keer gezegd.
Als je ziet hoeveel moois dit kind
ons steeds opnieuw weer geeft.
Dan het ik slechts één uitspraak:
“HET IS WAARD DAT ZO’N KINDJE LEEFT” Betsie Verduijn.