Geloof en Licht

Foi et Lumiere

 

 
Welkom

Nieuws

Agenda

Gebed

Inspiratie

Fioretti

Geschiedenis

Religies

ANBI gegevens

Links

Bereikbaar

Gastenboek

 

 

 

 

Gebed van Geloof en Licht

Jezus,

 

Gij kwam op onze aarde

om uw en onze Vader aan ons te doen kennen

en om ons te leren van elkaar te houden.

Zend ons uw beloofde Geest.

Laat Hij van ons werktuigen van vrede en eenheid maken

in deze wereld van oorlog en verdeeldheid.

 

Jezus, Gij roept ons om U te volgen

in een gemeenschap van Geloof en Licht.

Wij willen “ja” tegen U zeggen.

Wij willen liefdevol verbonden leven

in deze grote familie die wij van U kregen

om ons verdriet en onze pijn,

onze vreugde en onze hoop

met elkaar te delen.

Leer ons onze wonden en onze zwakheid te aanvaarden

opdat uw kracht zich daarin openbaart.

Leer ons in al onze broers en zussen,

vooral in de allerzwaksten onder ons,

uw gelaat en uw nabij zijn te ontdekken.

Leer ons U te volgen op de wegen van uw Blijde Boodschap.

 

Jezus, neem uw verblijf in ons en in onze gemeenschappen,

zoals U eertijds in Maria verbleef.

Zij was het die U het eerst mocht verwelkomen.

Help ons om met haar altijd rechtop te staan aan de voet van het kruis,

dicht bij de gekruisigden van deze wereld.

Help ons te leven vanuit uw Verrijzenis.

 

Amen.