Geloof en Licht

Foi et Lumiere

 

 
Welkom

Nieuws

Agenda

Gebed

Inspiratie

Fioretti

Geschiedenis

Religies

ANBI gegevens

Links

Bereikbaar

Gastenboek

 

 

 

Fioretti: wat zijn dat?

Fioretti betekent in het Italiaans: “bloemetjes”. De fioretti van Geloof en Licht zijn ontleend aan de beroemde “Bloemetjes van St. Franciscus”, voorvallen die tekenend waren voor zijn geestesgesteldheid en manier van leven.

Nadat Sint Franciscus gestorven was begonnen zijn volgelingen, de eerste Franciscaanse broeders, al de typerende anekdotes, die zij zich herinnerden uit het leven van hun stichter, aan elkaar door te vertellen. Al snel voelde men het verlangen om deze verhalen voor het nageslacht te bewaren. Eén van hen besloot om ze in een boekje te verzamelen. Dat boekje kreeg de titel: “De Fioretti van Sint Franciscus van Assisi”.

Ook wij, bij Geloof en Licht, hebben veel verhalen om aan elkaar door te vertellen. Ze gaan over al die buitengewoon mooie ervaringen in onze gemeenschappen. Ook wij willen ze graag ‘fioretti’ noemen. En ook wij vinden dat deze ‘fioretti’ bewaard zouden moeten worden voor het nageslacht.

Onze fioretti zijn tekenend voor de spiritualiteit van Geloof en Licht. Spiritualiteit is de droom die we in ons leven willen verwezenlijken, de wijze van leven die strookt met onze visie. Fioretti houden ons een spiegel voor. Onder de vele verhaaltjes die we in ons leven horen zijn er maar enkele die ons ten diepste raken. Dat zijn onze sleutelverhaaltjes, keerpuntervaringen. Zij scheppen onze levensdroom. Fioretti helpen ons niet alleen in wijsheid te groeien en onze spiritualiteit te vinden, maar hebben ook een soort ingebouwde kracht om die spiritualiteit te laten werken, om ons die te doen beleven. Zij veranderen ons zonder het te beseffen.

Hoe kunnen we het beste onze ‘fioretti’ met elkaar delen?

Om te beginnen moeten we niet menen dat het moeilijk is om met een verhaal voor de dag te komen. Het leven zit vol met ‘zeldzame momenten’, vol wonderlijke kleine gebeurtenissen die de moeite waard zijn om doorverteld te worden. Elke keer als we zeggen: “Goddank!” kunnen we er zeker van zijn dat er een klein wondertje heeft plaatsgevonden. We hoeven alleen maar te leren om meer met onze aandacht erbij te zijn, een time-out te nemen en te zeggen: “Hé, hier gebeurde iets bijzonders!”

Een volgend belangrijk punt is dat we moeten leren om deze kostbare gebeurtenissen vast te leggen in ons geheugen en tegen onszelf te zeggen: “Dit is iets om door te vertellen.” Daarnaast is het belangrijk om de door ons beleefde fioretti op te schrijven.

 

Extra chromosoom

Ik wil jullie graag een vraag voorleggen die gesteld werd door een vrouw met downsyndroom. Deze vraag hield haar al langere tijd bezig, en ze kwam er maar niet uit. Op een dag vroeg ze aan haar dokter: “Als ik in de hemel kom, zal ik dan nog altijd mijn extra chromosoom hebben?” (Het downsyndroom wordt immers veroorzaakt doordat in het erfelijk materiaal het chromosoom 21 in drievoud voorkomt in plaats van in tweevoud). En de dokter antwoordde: “Natuurlijk, je zult in de hemel ook je extra chromosoom hebben!”

Toen ik dit hoorde was ik helemaal ontdaan, vooral omdat ik aan mijn dochter Julie moest denken! Ik had daar zelf een heel andere voorstelling van: ik zag Julie in de hemel, zonder haar handicap, samen met alle engelen en heiligen zingen van de heerlijkheid Gods.

Op een dag kreeg ik ineens het antwoord op deze vraag: de verrijzenis van Jezus met Pasen gebeurde immers niet zonder zijn wonden; juist aan de wonden van de verrezen Heer kon Thomas Jezus herkennen. Thomas kon zich geen Jezus voorstellen zonder de tekens van de nagels en de lans in zijn zijde. Dus waarom zou dat bij onze vrienden met een verstandelijke beperking anders zijn?

Wonden, gebreken, handicaps: ze zijn de tekens waarin God zijn liefde aan ons openbaart. Daarvan zijn wij allen getuige bij elke ontmoeting van Geloof en Licht. En de genade die we daar telkens mogen ontvangen doet ons in verwondering uitroepen, net als Thomas: “Mijn Heer en mijn God!”, om uit te gaan over de hele wereld en te getuigen van de vreugde die wij ervaren in het samenzijn met Jezus’ beste vrienden!

Ja, er zullen in de hemel nog steeds mensen zijn met een extra chromosoom, maar ze zullen er niet meer onder lijden. Het zal voor hen zoiets als een toegangskaartje zijn voor een plekje op de eerste rang; en als wij hun vrienden zijn … dan nemen ze ons misschien wel met hen mee!

Ghislain du Chéné